Velkommen

Den kulturelle skolesekken i Bærum tilbyr kulturtilbud av profesjonell kvalitet til alle elever i grunnskolen. Elevene skal gjennom ordningen oppleve kunst og kulturuttrykk som scenekunst, visuell kunst, musikk, film og kulturarv.

Bærum kommune ble 100 prosent kommune fra 1. august 2016. og har stort fokus på å gi et tilbud hvor elevene besøker lokale kulturinstitusjoner og møter profesjonelle kunstnere, gjerne med tilhørighet til kommunen. Det er spesielt fokus på Bærums lokalhistorie.

Vårt mål er at alle produksjoner inngår som en del av skolens læreplaner.