For utøver

Vil du bli utøver i vår lokale skolesekk?

Send innmeldingsskjema til;
hans.dillevig@baerum.kommune.no

Frist for produksjoner som skal turnere 2019-20, er 1. oktober

Vedlagt er "Innmeldingsskjema for 2019-20" som er en åpen PDF. Lagre det og legg det som et vedlegg i en e-post