Elever som kulturverter

Kulturverter er elever som har viktige oppgaver når skolen får besøk i forbindelse med Den kulturelle skolesekken (DKS). De representerer skolen overfor utøverne, og i tillegg skal kulturvertene bidra med å skape en positiv ramme rundt tiltakene i DKS.

Målet ved prosjektet er at en elevgruppe ved hver skole skal øke sin kompetanse i å være vertskap for ethvert besøk ved skolen (oppgavene varierer noe mellom barne- og ungdomsskole). Dette skal skje i samarbeid med lærer og eller kulturkontakt på skolen.

Oppgaver for kulturvertene

- Ta imot artistene/kunstnerne når de kommer til skolen

- Møblerer fremføringsrommet riktig

- Anviser de enkelte klassene på riktig plass

- Ønsker velkommen til forestilling/konsert/utstilling

- Takker for forestillingen

- Kulturvertene går inn på www.ksys.no og informerer i klassene om produksjonene som kommer

Den kulturelle skolesekken i Bærum arrangerer kurs for nye kulturverter årlig.
- I september og januar/februar for barnetrinnet
- I januar/februar for ungdomstrinnet

For mer info, ta kontakt med:

DKS koordinator Tom Wulff, tlf. 911 15 044/ tom.wulff@baerum.kommune.no

DKS koordinator Petter Dillevig, tlf 924 22 653/ hans.dillevig@baerum.kommune.no