Kulturkontaktens rolle

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I BÆRUM, DKS

KULTURKONTAKTENS ROLLE

Tiltakene i Den kulturelle skolesekken har økt i volum. For at utbyttet for elevene skal bli optimalt er det viktig at skolene er godt forberedt på kulturproduksjonene. På rektormøte i 2004 ble det derfor besluttet å opprette en kulturkontakt pr. skole.

KULTURKONTAKTEN SKAL BISTÅ REKTOR MED FØLGENDE ARBEIDSOPPGAVER:

VÆRE DIALOGPARTNER MED KOORDINATOR FOR DKS FOR EN KONTINUERLIG EVALUERING OG UTVIKLING AV TILBUDENE

HENTE UT INFO PÅ www.ksys.no OG GI TIL PERSONALET SLIK AT DE FÅR AKTUELL INFORMASJON I GOD TID FØR HVERT SEMESTER

MOTTA OG VIDEREFORMIDLE INFORMASJON FRA KOORDINATOR TIL PERSONALET PÅ SIN SKOLE

DELTA PÅ MØTER I KULTURKONTAKTNETTVERKET

SØRGE FOR PRAKTISK TILRETTELEGGING OG OVERSIKT OVER TILTAKENE VED SIN SKOLE

Det oppfordres til at den enkelte skole oppretter ordninger for det arbeidet kulturkontakten gjør på lik linje med annet komitéarbeid ved skolen.

DKS koordinator i Bærum er:

Tom Wulff, e-post: tom.wulff@baerum.kommune.no

Petter Dillevig, e-post: hans.dillevig@baerum.kommune.no

Musikk- og kulturskolen
Tlf. 67504310