Tilbake
Petter Dillevig
Petter Dillevig
Petter Dillevig
Unni Greve Rose
Unni Greve Rose
Unni Greve Rose
Unni Greve Rose
Petter Dillevig

Evje skolemuseum

Den kulturelle skolesekken i Bærum (DKS) samarbeider med Evje skole og Evje skolemuseum om besøk for tredje trinn til Evje skolemuseum.

Besøket organiseres ved at to klasser hentes på skolen og busses sammen til skolemuseet. En klasse starter ute med lek og eventuelt spise matpakke. Den andre klassen besøker museet. Etter 45 minutter bytter de.

Opplegg

Jorun Guriby fra Evje skole er omviser og ansvarlig for det pedagogiske opplegget.

Elevene presenteres for Evje skole og skolemuseet. De får oppleve hvordan en skoledag var i gamle dager. Det var vanlig å starte timen med en sang, elevene måtte stå ved siden av pulten og rekke opp hånden når de skal si noe, barna får skrive med griffel og steintavle. Det var mer disiplin i gamle dager med skammekrok og ris. En av oppgavene i løpet av besøket er å sammenligne sitt vanlige klasserom med det gammeldagse klasserommet i Evje skolemuseum.

Det blir også innføring i tidligere tiders undervisningsutstyr som gamle kart, instrumenter osv.

Elevene får gammeldagse navn og får prøve gammeldagse klær med busserull til guttene og forkle til jentene.

Omviseren forteller om den gamle skolen på Evje og lokalene. Man måtte gå på utedo, i klasserommet var det en sinkbøtte til å drikke vann av, gymtimene foregitt utendørs, søskenflokker måtte ofte dele på å gå på skolen fordi de ikke hadde sko til alle. Mange barn måtte være hjemme og jobbe på gården i stedet for å gå på skolen.

Velkommen til en spennende skoletime!

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Bærum kommune v/Kulturskolen
  • Produsent: Musikk- og kulturskolen i samarbeid med Evje skolemuseum

Publikumskommentarer