Tilbake

Kunst rett vest VALGMENY

I forbindelse med at Bærum kommune er vertskommune for Kunst rett vest ønsker vi å invitere skoleelever til å bli bedre kjent med kunstnere som arbeider i deres nærmiljø. I kunstneratelierene vil elevene få møte kunstneren bak kunsten og vil kunne følge prosessen fra idé til ferdig verk.

Kunst rett vest samler omkring 100 av regionens kunstnere til en stor fellesutstilling hvert år. I 2019 vises fellesutstillingen på Henie Onstad Kunstsenter. Alle kunstnerne som er med på fellesutstillingen holder åpent atelier i helgene i perioden. I uke 38 vil noen utvalgte kunstnere åpne dørene til sine atelierer for bærumselever på 8 trinn. Tilbudet går til skoler i nærliggende omkrets fra kunstneratelieret.

Kunst rett vest er Norges største regionale satsning på billedkunst og kunsthåndverk. Prosjektets målsetning er å styrke og vise mangfoldet av det profesjonelle kunstlivet i regionen, samt å gjøre visuell kunst tilgjengelig for et bredt publikum. Bærum kommune er en av 15 deltagende kommuner som hvert år inviterer til kunstrunde og fellesutstilling. Årets fellesutstilling vises fra 12. – 22. september, med åpne atelierer den 14. – 15. og 21. – 22. september.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Bærum kommune v/Kulturskolen
  • Kunstnere/grupper: Lokale kunstnere fra Bærum

Publikumskommentarer