Tilbake

Filmskaper på en-to! VALGMENY

Filmregissør Emilie Blichfeldt skaper på en-to-tre klasserommet om til ett imaginært filmsett og deler ut ulike roller og oppgaver på settet til elevene, som gjennom dette får innblikk i hvordan et filmsett fungerer med fokus på regissørens rolle. Deretter vises kortfilmen "Fargelære", som Blichfeldt laget da hun selv var 18 år, og med utgangspunkt i denne diskuteres filmspråk - hva kan vi si ved hjelp av film? Og hvordan?

Avslutningsvis får elevene gjennom praktiske øvelser prøve seg på filmskaperens grep for å omsette en historie til lyd og levende bilder. Utgangspunktet her er historien om "De tre små grisene".

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Bærum kommune v/Kulturskolen
  • Kunstnere/grupper: Emilie Blichfeldt

Publikumskommentarer