Tilbake
Freddy Nilsen
Renate Alsing
Eva E. Schjetlein
Renate Alsing
Renate Alsing
Renate Alsing
Renate Alsing
Renate Alsing
Renate Alsing
Freddy Nilsen
Freddy Nilsen
Freddy Nilsen
Freddy Nilsen

Bli med på en musikalsk reise til Zimbabwe! VALGMENY

Den zimbabwiske musikken tar i bruk hele mennesket som uttrykksmiddel: Stemmen - kroppen - rytmen -sjelen Vi synger, danser, spiller trommer, mbira (tommelfingerpiano), marimba og hosho (maraccas) og binder de ulike delene sammen til en musikalsk helhet.


Lærerveiledning

Elevene deles inn i følgende grupper:
Dansere: ubegrenset antall elever
Tromme/sang: 12 elever
Mbira/sang: 11 elever
Marimba: 9 elever
De elever som ikke er aktive i prosjektet må få andre oppgaver i klasserommet. Et arbeidsprogram i fag som er på timeplanen vil passe godt.

Timeplan pr. dag:
Gruppene er fordelt med 45 minutters timer på 5 undervisningstimer med følgende plan:
1. time: sang (alle)
2. time: dans
3. time: tromme
4. time: mbira
5. time: marimba

Som avslutning på prosjektet blir det to forestillinger:
- En forestilling på dagtid for skolen
- En forestilling på ettermiddag/kveldstid for foresatte og andre interesserte.


De afrikanske instrumentene må stå innelåst i et rom på skolen i de 4-5 ukene prosjektet varer.


Spørsmål kan stilles til Renate Alsing, tlf. 920 30 906. Renate kontakter den enkelte skole i god tid for møte med kontaktlærere.

BAKGRUNN

Med jordens opprinnelse oppsto bevegelse, rytme, lyder og klangfarger. Disse elementene har sitt utspring i alt liv. Naturens alle skiftninger, havet og vinden, trærne, plantene og alle levende vesener. Hjerterytmen er selve grunnlaget for liv hos levende vesener. Hjertets rytme påvirker menneskets sinnstilstand, og sinnsstemninger påvirker igjen hver enkelts rytme. Opprinnelsen til musikkinstrumentene var rytmer og lyder fra dyr og insekter. Menneskene fant så ut at de kunne skape tilsvarende lyder med sin egen kropp. Senere lagde man instrumenter av materialer fra naturen: frø, tre, uthulede frukter, bambus, sten, skinn, horn,leire, metall, etc. Musikk og bevegelse har i alle tider vært med på å skape rytme, kommunikasjon, samhold og helhet rundt tilværelsen. I forbindelse med: - daglige gjøremål ( høsting, såing) - krig - jakt - underholdning og fest - helbredelse av syke - påkalling av åndeverdenen. I Zimbabwe har man klart å bevare disse urtradisjoner.

Selv i dag er de godt integrert i kulturen, til tross for sterk vestlig påvirkning. Zimbabwe er et frodig land i syd/østlige Afrika. De dyrker mais, avocado, gresskar sukkerrør og ris. Zimbabwe var, under navnet Rhodesia, en engesk koloni fra 1890 – 1980. Dette har preget landet sterkt. Alt som var knyttet til afrikansk kultur og religion skulle forkastes. Innbyggerne ble tvunget til å konvertere til kristendommen og fikk nye engelske navn. Siden musikken gikk i arv muntlig, var det mye som gikk tapt under denne perioden. Det er en ære å få tilgang til materialet som likevel er bevart og, ikke minst, føre kunnskapen videre. De er våre dype musikalske røtter. Det pedagogiske aspektet. - Musikken består ofte av en enkel linje som repeteres. - Hver stemme tilpasses den enkelte. - Stemmen kan videreutvikles og improviseres over. - Marimbaene er inndelt i sopran, tenor, baryton og bass. De er stemt i c-dur m/f# og tangentene er på en rad (som orff-instr). Dette gir et godt utgangspunkt for improvisasjon. - Musikken læres ut etter se-hør- og herme-metoden. Det er kjempegøy og gir raskt en følelse av mestring!


Aktuell periode: Etter uke 41 og ut skoleåret

Slik gjør dere for å velge fra menyen:

Send en mail til DKS koordinator med hvilke valg din skole ønsker.

Det er lov å komme med flere ønsker.

I mailen skriver dere hvilke trinn og hvis det er ønske om spesifikke dager skriver dere det. Dagene som gjelder for hver produksjon, finner dere på KSYS

For valgmenyen er det i stor grad førstemann til mølla som gjelder.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Bærum kommune v/Kulturskolen
  • Produsent: Renate Alsing i samarbeid med DKS koordinator Tom Wulff
  • Idé/opplegg: Renate Alsing

Om kunstner / utøver / gruppe

Renate Alsing er utdannet i klassisk slagverk. Har arbeidet som freelance i ulike ork., ensembler fra 1990-2000, samt vært foregangsfigur for Nordisk kv. Slagverkens. Har undervist ved musikk- og kulturskolen i Bærum siden –94 og arbeidet med flyktninge- og innvandrerbarn og musikk siden –98. Våren 2000 deltok hun på en musikalsk workshop i Zimbabwe arr. av kulturskolen i Fredrikstad. Har siden vært tilknyttet nettverket i Fredrikstad, som i mange år har utvekslet musikalsk kompetanse med Zimbabwe, Mosambique og Sør-Afrika.

Tilbakemeldinger fra skoler som har hatt prosjektet: Skarva: "Jeg vil gjerne få lov til å takke for Zimbabweprosjektet med Renate. Hun er meget dyktig og prosjektet fungerte helt topp hos oss"

Grav: "Masse applaus og strålende ansikter etter forestillingen for foreldrene i går kveld, sier oss at dette var et strålende tiltak. Tusen takk fra lærere og elever"

Rykkinn, avd. Gommerud, fra lærer på 7. trinn: " Opplegget fungerte veldig bra og var ikke ødeleggende for den vanlige undervisningen. På forhånd var vi nok spente på om dette ville ta mye tid og om det ville gå utover alt det andre faglige vi skal gjennom. Men, med litt omorganisering av elvenes timeplan i denne perioden ble det lagt inn fag som samfunnsfag og Rle i de timene Renate tok ut elever, mens matte og engelst i stedet ble flyttet til timer tidligere i uka. Det fungert veldig greit for elevene å gå inn og ut med dette opplegget. Elevene hadde stor glede av å følge instruksjon og opplegg, de som hadde meldt seg frivillig. Da alt var ferdig var det flere elever som ga uttrykk for at hadde de bare visst, så skulle de ha meldt seg de også... Alle elevene på trinnet var med på sangene slik at alle fikk et forhold til sluttforestillingen som ble vist for foreldre og andre trinn på skolen. De som hadde lært seg instrumenter, var kjempedyktige, svingende rytmer og stor innlevelse. En del av elevene som fikk vist seg fram, er ikke elever som nødvendigvis er frontfigurer i det daglige, men her fikk de virkelig imponere fordi de hadde hatt frimodighet til å melde seg til prosjektet. Da hele forestillingen var ferdig, ønsket vi at det hadde vært mer - det hadde vært så flott. Renate fortjener stor ros for måten hun har lagt det opp på og hvordan hun takler elevene. Det er imponerende hva hun utretter på kort tid." En annen lærer på 7- trinn: "For en kapasitet! Hun sto på og jobbet intenst og fikk til et resultat som vi var kjempekry av, både elever, lærere og foreldre. Dette var noe helt nytt og spennende som tente elevene!"

Gullhaug:"Dette var et kjempebra musikkverksted som jeg håper blir gjentatt flere ganger. Det beste tilbudet av hele skoleåret. Elevene var veldig motiverte, de synes det var spennende å lære musikk og sanger fra en annen kultur og kunne lage forestilling som låt skikkelig bra på kort tid"

Publikumskommentarer