Tilbake
Petter Dillevig
fra artikkel i Aftenposten
Per Øgland
Per Øgland
Per Øgland
Per Øgland
Per Øgland
Freddy Nilsen
fra nettet

PILEGRIMSLEDEN

Pilegrimens venner er veiviser. Elevene vandrer en dag som pilegrim slik pilegrimer alltid har gjort opp gjennom historien. På sin vandring fra Haslum kirke og gjennom skogen vil de møte forteller Helga Samset på Nygård. Hun foretar en reise tilbake i tid med sin fortellerkunst, før elevene vandrer videre til Annikveien i Lommedalen. LÆRERKURS MANDAG 26. AUGUST 2019  KL. 11.30 for høstens vandring, LÆRERKURS MANDAG 27. APRIL 2020  KL. 11.30 for vårens vandring. FRAMMØTE I HASLUM KIRKE. Innholdet i informasjonsmappen som tidligere ble kopiert og sendt til skolene, skrives ut fra Bildearkivet. Klikk på lenken "Bilder" nedenfor. Innholdet i informasjonsmappen er scannet derfor ligger materialet lagret som bilder selv om det inneholder både tekst og bilder. Totalt er dette 20 sider. Tidsskjemaet for vandringen ligger som eget dokument nedenfor bildearkivet.


Lærerveiledning

Elevene er delt inn i gruppe A og gruppe B. Gruppene starter med 1 times mellomrom. Elevene hentes på skolen kl. 8.10(A) / 09.10(B).

Tidsplan tur: Oppstart Haslum kirke ca. kl. 8.30/09.30 - avgang kl.9.15/10.15, Øverland bru kl. 9.35/10.35, Øverland Gård kl.9.50/10.50, Kalkovnen kl. 10.20/11.20, Krysset Ankerveien/Pilegrimsleden kl. 10.30/11.30, Bærumskalderaen kl. 10.40/12.40, lunsj v/rasteplassen kl.11.00/12.00, Kølabonn kl. 11.25/12.25, Holen skog kl.11.40/12.40. Fortellerteater Nygård gruppe A: kl. 12.10 Fortellerteater Nygård gruppe B: kl. 13.10 Avgang fra Nygård begge grupper: kl. 12.45/13.45, Skriverberget, kl. 13.25/14.25, Bussavgang Annikveien kl. 14.10/15.10.

Medvirkende: Helga Samset - forteller, tlf. 99 24 61 21 Pilegrimsledens Venner v/Sissel Løberg, tlf. 47 40 13 08 - Veivisere Kateket i Haslum menighet tlf. 67 50 06 00/67 50 05 21 - koordinerer kateketene.

Ønsker du å vite mer om pilegrimsvandring i Norge, se www.pilegrim.info. Pilotprosjekt, Pilegrimsleden Nettstedet er opprettet i 2009.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Bærum kommune v/Kulturskolen
  • Produsent: Kulturskolen
  • I samarbeid med: Pilegrimsledens Venner, Bærum kirkelige fellesråd, Nygård Utfartsted, forteller Helga Samset og musikk - og kulturskolen.
  • Idé/opplegg: Kulturavdelingen i samarbeid med pedagogisk senter og Pilegrimsledens venner.

Publikumskommentarer