Tilbake
Foto: Tom Wulff
Foto: Tom Wulff
Foto: Tom Wulff
Foto: Tom Wulff
Foto: Tom Wulff

Jenta på utsiden

I konserten ”Jenta på utsiden” møter elevene 3 ulike jenter i utfordrende livssituasjoner. Vi møter først ”Piken med svovelstikkene” fra en av H. C. Andersens mest kjente noveller. Denne historien blir fulgt opp av en fortelling om ei jente som opplevde 2. verdenskrig. Til slutt får vi innblikk i historien til ei jente fra Syria.

Elevene får høre musikk med folkelige elementer, kjente klassiske verker og nyere komposisjoner.

”Jenta på utsiden” har som mål å vekke omtanke og engasjement for de nærmeste rundt oss. Alle kan være med på å bidra til mindre ensomhet og utenforskap. Ved å se menneskene i vår egen hverdag og å vise medmenneskelighet, kan alle være med på å gi håp om et godt liv i fred og rettferdighet.

Konserten er produsert av Torstein Ellingsen i samarbeid med DK Bærum

LÆREPLANMÅL

Læreplan: samfunnsfag

Etter 4. år

Kompetansemål:
- formulere spørsmål om samfunnsfaglege tema, reflektere og delta i fagsamtalar om dei
- gje døme på korleis menneske meiner ulikt, at møte mellom ulike menneske kan vere både gjevande og konfliktfylte, og samtale om empati og menneskeverd

Samfunnskunnskap:
- gje døme på rettar barn har
- drøfte oppfatningar av rettferd og likeverd

Etter 7. år:

Kompetansemål:
- formulere eit samfunnsfagleg spørsmål, foreslå moglege forklaringar og belyse spørsmålet gjennom ei undersøking
- diskutere samfunnsfaglege tema med respekt for andre sitt syn, bruke relevante fagomgrep og skilje mellom meiningar og fakta
- lese tekstar om menneske som lever under ulike vilkår, og drøfte kvifor dei tenkjer, handlar og opplever hendingar ulikt

Samfunnskunnskap:
- gjere greie for kva eit samfunn er, og reflektere over kvifor menneske søkjer saman i samfunn

Læreplan: musikk

Etter 4. år

Lytte:
- gjøre rede for egne musikkopplevelser, om ulik bruk av musikk og ulike funksjoner musikk kan ha

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Bærum kommune v/Kulturskolen
  • Kunstnere/grupper: Trio Vario
  • Produsent: Tidligere produsert av Hallgeir Frydenlund

    Nåværende produsent: Torstein Ellingsen: tlf 91713877
  • Idé/opplegg: Trio Vario

Om kunstner / utøver / gruppe

Trio Vario er en klassisk utdannet trio med sang, klarinett og piano. I tillegg spiller trioen bukkehorn, leirfløyte og klokkespill som gir mange klangmuligheter i ulike sjangre. Vi har spilt sammen i flere år og opptrådt for mange ulike publikumsgrupper, fra barn til eldre. Vi liker å utfordre den klassiske konsertformen ved å kombinere musikken med fortelling, dramaturgi og visuelt uttrykk. Utenom triovirksomhet er vi aktive i andre besetninger og som lærere i kulturskolen i Bærum.


Publikumskommentarer

Skikkelig fin framføring. De var flinke til å spille instrumenter.Publisert av: Halvor Julo Amdahl (klasse - Blommenholm skole) – 5.2.2020 9:08
Skikkelig fin framføring. De var flinke til å spille instrumenter.Publisert av: Halvor Julo Amdahl (klasse - Blommenholm skole) – 5.2.2020 9:09